Міжнародне законодавство

З правилами Інкотермс® пов'язана величезна база різноманітних міжнародно-правових документів, в яких так чи інакше зачіпаються теми внутрішньої і зовнішньої міжнародної торгівлі.

До них, зокрема, відносяться Конвенція Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (1980 р.), правила міжнародних організацій, правила ICC і багато інших нормативно-правових актів.На практиці ці документи допомагають господарюючим суб'єктам при укладенні зовнішньоекономічних договорів.

Посилання на основні міжнародно-правові документи, що стосуються застосування правил ІНКОТЕРМС® у зовнішньоекономічній діяльності:

 • Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (1980 р.), Україна приєдналася 01.02. 1991;
 • Конвенція про право, що застосовується до міжнародної купівлі-продажу товарів (1955 р.);
 • Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів (1974 р.), Україна приєдналася 01.04.1994;
 • Конвенція ООН про міжнародні переказні векселі та міжнародні прості векселі (1988 р.);
 • Міжнародна Конвенція про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах (1982 р.), Україна приєдналася 04.07.2002;
 • Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент (1924 р.);
 • Конвенція ООН про незалежні гарантії та резервні акредитиви (1995 р.);
 • Конвенція ООН про морське перевезення вантажів (1978 р.);
 • Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (1956 р.), Україна приєдналася 01.08.2006;
 • Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (1973 р.), Україна приєдналася 05.10.2006;
 • Типовий закон про електронну торгівлю Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (1996 р.);
 • Конвенція, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі (1930 р.), Україна приєдналася 06.07.1999;
 • Конвенція про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі (1930 р.), Україна приєдналася 06.07.1999;
 • Конвенція про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів (1930 р.);
 • Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (1961 р.), Україна приєдналася 02.04.2003;
 • Генеральна угода про тарифи й торгівлю;
 • Уніфіковані правила ICC по договірним гарантіям;
 • Уніфіковані правила ICC по інкасо;
 • Уніфіковані правила ICC для гарантій на вимогу URDG 758;
 • Уніфіковані правила ICC для міжбанківського рамбурсування за документарними акредитивами URR 725;
 • Уніфіковані правила ICC для документарних акредитивів UCP 600;
 • Арбітражний регламент ICC;
 • Кодекс ICC прямих продажів;
 • Консолідований Кодекс ICC практики реклами та маркетингових комунікацій;
 • Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних держав про Єдину методології митної статистики зовнішньої торгівлі держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 09.12.1994;
 • Митна конвенція, що стосується контейнерів (1972 р.);
 • Європейська Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) (1957 р.), Україна приєдналася 02.03.2000;
 • Англо-російський словник скорочень транспортно-експедиторських і комерційних термінів і виразів ФІАТА (FIATA'S Code of Abbreviations);
 • Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж (1961 р.);
 • Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів (1980 р.).